STUDIER 2019-03-04T10:24:05+00:00

Dokumenterad effekt

Våra studier på ulcerös kolit
Effekten av ReFermin på ulcerös kolit är dokumenterad i två publicerade studier. Dessa studier genomfördes av Nordic Rebalance tillsammans med flera internationellt kända läkare och professorer.

“Supplementation with ReFermin is safe, well tolerated, palatable, and able to reduce SCCAI scores at a statistically and clinically significant level in patients with mild-to-moderate UC with a flare-up.”

Krag et al. Inflamm Bowel Dis. 2013 Nov;19 (12):2584-92.
Läs mer >>

Symtomförbättring inom 8 veckor1

Symtomförbättring inom 8 veckor graf

Grafen visar utvecklingen av SCCAI-värdena (Simple Clinical Colitis Activity Index) i gruppen som fått ReFermin och gruppen som fått Fresubin, under de första 8 veckorna av behandling. Ju högre SCCAI-score man har desto mer besvär av sjukdomen.

Vad är SCCAI?
SCCAI är ett diagnosverktyg för ulcerös kolit. Den baseras på antal tarmtömningar under dygnet, trängningar, blod i avföringen, allmänt välbefinnande och extrakoloniska manifestationer.

”ReFermin is safe and may be effective in inducing remission of active UC.”

Krag et al. World J Gastroenterol. 2012 Apr 21;18 (15):1773-80.
Läs mer >>

ReFermin kan ge remission vid ulcerös kolit2

ReFermin kan ge remission vid ulcerös kolit graf 2

Tabellen visar den relativa förändringen i SCCAI under den sista observationsveckan i studien, jämfört med run-in week (veckan innan studien påbörjas).

 

ReFermin kan ge remission vid ulcerös kolit graf 3Tabellen visar den relativa förändringen av 4 defecation scores i SCCAI under den sista observationsveckan, jämfört med run-in week (veckan innan studien påbörjas). Defecation scores är de parametrar som används i SCCAI, t.ex. antal tarmtömningar eller blod i avföringen. De används för att mäta hur mycket besvär man har sin sjukdom.

Referenser:
1. Krag et al. Inflamm Bowel Dis. 2013 Nov;19 (12):2584-92.
2. Krag et al. World J Gastroenterol. 2012 Apr 21;18 (15):1773-80.

Effekten av Lactobacillus plantarum
Det finns flera studier som har undersökt effekten av mjölksyrabakterier vid IBS, nedan hittar du två exempel.

”A controlled, double-blind, randomized study on the efficacy of Lactobacillus plantarum 299V in patients with irritable bowel syndrome.”

Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Oct;13 (10):1143-7.
Läs mer >>

“Alteration of intestinal microflora is associated with reduction in abdominal bloating and pain in patients with irritable bowel syndrome.”

Am J Gastroenterol. 2000 May;95(5):1231-8.
Läs mer >>